• سعید شریعتی   saeedshariati@

    1398/03/31 ساعت 20:37

    اینکه #پهپاد_آمریکایی متجاوز را زدیم دستمریزاد دارد و باید از مدافعان مرزهای هوایی و دریایی ایران قدردانی کرد. اما سؤال اینجاست، آیا این اولین بار بوده است که چنین پهپادی وارد سرزمین ما شده است؟ آیا دفعات پیش ما متوجه نشده بودیم؟ یا نتوانسته یا نخواسته بودیم که ساقطش کنیم؟