• حسین کازرونی   kazeruni@

    1398/03/31 ساعت 15:54

    در عوضی بودن @bbcpersian شکی نداریم ولی این ظاهر ماجراست. روح خبیث رسانه‌ی انگلیسی اکنون در @Reuters جاری و مشغول فتنه انگیزی علیه ایران است. رویترز حاضر است اعتبار رسانه‌ای خودش را بابت اخبار فیک علیه ایران به خطر اندازد اما مأموریت سیاسی خودش را در خدمت به آمریکا انجام دهد