• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/30 ساعت 23:37

    هرکس برای رفتن یا ماندن دلایل قانع‌کننده خودش را دارد. من اعتقاد دارم که همین سرزمین با هزاران مشکل ریز و درشت اگر مانده، محصول رنج آنهاست که برایش خون دادند، زندان رفتند، جنگیدند و قدمی برداشتند.