• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/30 ساعت 23:48

    هرکس با رفتار،گفتار وقلمش مردم را دلسرد و ناامید کند خائن است. وطن‌فروش است. هرکس. هیچ نجات‌دهنده ویژه و اختصاصی برای «ایران» وجود ندارد. نه در گور، نه در آسمان. خودمان باید حالش را بهتر بکنیم. من در اندازه خودم می‌کوشم.