• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/30 ساعت 23:43

    حال ایران بد است؟ بله بد است اما چاره‌ مهاجرت ۸۰ میلیون نفر است؟ به کجا؟ اگر می‌توانید بروید، به سلامت، سفرتان خوش، اما چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتید، سرکوفت نزنید، تحقیرمان نکنید.