• بهنام رئوف   mrbraouf@

    1398/03/30 ساعت 19:37

    وزیر بهداشت در افتتاحیه دوره توانمندسازی خطاب به روسای بیمارستان‌ها: اقتصادی شدن بیمارستان‌ها را جدی بگیرید. این یعنی چراغ سبز برای گرانی‌های بیشتر در شاخه درمان بخصوص در بخش بیمارستانی #روحت_شاد_قاضی‌زاده_هاشمی