• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/30 ساعت 23:37

    امروز متنی از احسان محمدی عزیز خواندم و یک ساعت تمام برای این یک وجب خاک که عاشقانه دوستش دارم، اشک ریختم و باز هم یقین پیدا کردم که بند بند وجودم بند است به این آب و خاک. بخوانید دلنوشته‌ای که از دل برآمده و بی‌شک بر دل و جان شما هم می‌نشیند @ehsanm۹۲