• سعید شریعتی   saeedshariati@

    1398/03/29 ساعت 23:28

    اگر این جمله توماس پین را بپذیریم که «دولت در بهترین وضعیت شر لازم است»، [شاه‌جمله آزادی‌گرایان در نظریه دولت] بالتبع خواهیم پذیرفت که «سیاستمداران حرفه‌ای انسان‌های کامل نیستند،قدیسان اخلاقی نیستند» و راحت‌تر با این که در انتخاب آنان باید بین بد و بدتر گزینش کنیم کنار خواهیم آمد