• میلاد علوی   miladalavii@

    1398/03/29 ساعت 18:55

    به جد معتقدم دنیا جای بهتر، کارها ساده‌تر و زندگی زیباتر بود اگر آدم‌ها فقط «معرفت» داشتند …