• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/29 ساعت 14:11

    در سالروز وفات دکتر شریعتی فکر می‌کردم جامعه امروز ایران چقدر به حنجره‌هایی مانند او و محمدرضا حکیمی نیاز دارد …