• رفت. ساده و بی‌خداحافظی. بعد از ۷ جام باشکوه و یک پایان رویایی. دلمان برای موفقترین مربی خارجی تاریخ ایران تنگ می‌شود؛ برای خونسردی دیوانه‌وارش، اصولگرایی سختگیرانه‌اش، محافظه‌کاری‌های جنون‌آمیزش و البته موفقیت‌های بی‌نظیرش. یک خداحافظی محترمانه طلب ما از او #برانکو #پرسپولیس