• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/29 ساعت 13:11

    گاهی فکر می‌کنم من واقعا امید دارم یا آنقدر امید داشتن را زمزمه کرده‌ام که تصور می‌کنم دارمش! پس این تغییر لعنتی کی قرار است اتفاق بیفتد #امید #محیط_زیست #حیات_وحش #امید_برای_طبیعت خارپشتی را در ورودی شهر به دار آویختند! همین مردم همین‌هایی که ادعای فرهنگ دارند! همین‌ها