• قدرت اله نوروزی   IsfahanMayor@

    1398/03/29 ساعت 21:36

    در اجرای #اصفهان_٢٠٢٠ هم، اصل را بر #مشارکت شهروندان قرار داده‌ایم. در غرفه نمایشگاه گردشگری، دریافت ایده و طرح‌های شهروندان پیرامون اصفهان ٢٠٢٠ انجام می‌شود و حتی طراحی لگو و هویت بصری طرح، به فراخوان گذاشته شده؛ محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان، تا ٣١ خرداد از ساعات ١۶ تا ٢٢