• رضا الفت نسب   rezaolfatnasab@

    1398/03/29 ساعت 00:32

    برابر قوانین موضوعه، مرجع صالح برای صدور مجوز پلتفرم‌ها (#اتحادیه کسب و کارهای مجازی) تعیین گردیده و اعلام نظر به خلق مجوز و تعیین ناظر و پایشگر جدید در این حوزه، برخلاف قوانین مربوطه از جمله سیاست‌های #اصل ۴۴ قانون اساسی و #بهبود فضای کسب و کار می‌باشد #تاکسی_آنلاین