• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

    1398/03/29 ساعت 13:57

    اسحاق #جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، گفته «کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا در شرایط خاص قرار دارد اما می‌توانیم با همراهی و همدلی مردم از این شرایط عبور کنیم»