• مجید غمخوار   ghamkhar_majid@

    1398/03/28 ساعت 00:45

    آقایون مسئول می‌دونید که تمام دکه‌های روزنامه فروشی، فروشگاههای عرضه لوازم قلیان « پی پر» مصرف مخدر گل را دونه‌ای ۵۰۰ تومان، بدون محدودیت سنی می‌فروشند.

    دقت کنید ۵۰۰ تا تک تومنی، بدون محدودیت سنی

    #گل