• احمدامیرآبادی فراهانی   ahmadamirabadi1@

    1398/03/28 ساعت 17:16

    دکتر #مطهری فقط دوست داره حاشیه سازی کند ایشان در۳سال عضویت در هئیت رئیسه مجلس باید یادگرفته باشند مواد وجزئیات طرحها ولوایحی که اصل ۸۵ شدند دیگر به صحن مجلس برنمی گردند.