• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/28 ساعت 14:38

    خروج #ترامپ از #برجام واعمال تحریم‌های به‌اصطلاح فلج کننده برای واداشتن ایران به دادن امتیازاتی که نشانه تسلیم در برابر سیاست‌های زورمدارانه باشد هر چند پدیده‌ای کم نظیر در تاریخ #مذاکرات چند جانبه و بین المللی بود، اما هرگز این کشور را به اهداف گردن کشانه‌اش نزدیک نساخت.