• الهه ابراهیمی   Ebrahimielaheh@

    1398/03/28 ساعت 16:11

    بخشی از دفاعیات #محمدرضاخاتمی که رئیس دادگاه اجازه نداد،بیان شود:
    ۳- انتخابات۸۸ نه قابل کتمان و نه نتایج فاجعه‌بار آن قابل جبران است،امامی‌توان با رویکردی منصفانه نشان داد که اگر برای نظام تخلفی ثابت شود در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد.آبروی نظام مخفی ساز #خیانت نیست.