• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/03/28 ساعت 11:57

    چطور یک فیلم بی‌اهمیت را مهم جلوه دهیم؟ چطور سبب فروش یک فیلم شویم؟ چطور مناسبات گیشه را تغییر دهیم؟ . مهر توقیف به آن بزنیم و خبرش را رسانه‌ای کنیم. . توقیف #ما_همه_با_هم_هستیم در کرمان.