• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/28 ساعت 22:13

    برخی به‌اصطلاح فعالان سیاسی برای پیوند خوردن با افرادی در خارج کشور حاضر شدند به جای فشارآوردن بر فرد نژادپرست افراطی‌‌ای چون #ترامپ با ارائه داده هایی غیر صادقانه،ملت #ایران را تسلیم کنند.این نوع تسلیم نه تنها صلح و امنیت ندارد بلکه بر جسارت نژادپرستان خواهد افزود.