• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/03/27 ساعت 12:49

    جزئیات لغو اجرای #طرح_زوج_و_فرد از شنبه محسن پورسیدآقایی: طرح زوج و فرد کارایی خود را از دست داده طرح کنترل #آلودگی هوا را جایگزین زوج و فرد سابق کردیم ۲۰ روز ثابت برای هر خودرو با هر پلاکی در نظر گرفتیم که مالکان می‌توانند در هر روز که مایل هستند به صورت رایگان وارد محدوده شوند