• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/27 ساعت 20:01

    نوشته دلنشین یکی از فعالان محیط زیست که در عملیات ناموفق نجات #توله_خرس درگیر بوده است. «با نگاهی مظلوم … به اطراف نگاه می‌کرد، به جنگلی که از آن عبور می‌کردیم، …، شاید به مادرش فکر می‌کرد.» @KavehMadani