• به زودی ۳۰۰۰ تن #کاغذ به #نشریات داده می‌شود

    #معاون_مطبوعاتی #وزیر_ارشاد: با توجه به رفع موانع عملیاتی در تخصیص ارز و تأیید درخواست واردکنندگان، در هفته جاری درخواست چند واردکننده برای واردات حدود ۳ هزار تن کاغذ، نهایی شد که در آینده نزدیک در اختیار نشریات کشور قرار گیرد.