• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/03/27 ساعت 22:31

    #محمدمرسی که به تهران آمد چندلحظه از سخنرانی‌اش را به سلام بر خلفا اختصاص داد تا به قول خود میخ خود را کوبیده باشد. همان روز که پشت دوربین‌ها دستان هیلاری کلینتون را فشرد فاتحه خود را خواند.