• پوریا عالمی   pouriaalami@

    1398/03/27 ساعت 01:35

    این عاشق شیرازی که عروس و خواهرمادرش را با گوله زد اصلا نگاه ما را به شیرازی‌ها تغییر داد. فکر کن حافظ اگر شبیه این قاتل شیرازی بود، جای دیوان اشعار الان دیوانه بی‌مشاعر محسوب می‌شد و جای اینکه بابت هر نگار و دافی که در شیراز می‌دید شعر بگوید، احتمالا هفته‌ای دو نفر را می‌کشت. :(