• دستور #رئیس_قوه_قضائیه برای بررسی قصور احتمالی در مورد #قتل اخیر در زندان تهران بزرگ سخنگوی قوه قضائیه با تشریح جزئیات مضروب و به قتل رسیدن مرحوم #علیرضا_شیرمحمدعلی، از دستور رئیس قوه قضائیه به سازمان زندان‌ها و دادستانی کل کشور برای بررسی قصور احتمالی مأموران خبر داد.