• سعید شریعتی   saeedshariati@

    1398/03/27 ساعت 00:02

    آقای #قالیباف سیاست را شوخی گرفته‌اید.سیاست خیلی بی‌رحم‌تر از آن است که شما گمان می‌کنی.دنده کرگدن می‌خواهد که با کارنامه مشعشعی که داری دوباره به میدان سیاست بی‌رحم ایران پابگذاری. این تهدید نیست اما نتیجه‌ای بسیار تلخ‌تر از قبل در انتظارت است عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری