• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/27 ساعت 18:19

    یک کتاب تلخ درباره تاریخ شفاهی مبارزه با مجاهدین خلق خوندم و بعد یک کتاب درباره قاتل سریالی محمد بیجه. حالا هر شب‌ کابوس می‌بینم