• سعید زاهدیان   saeedzahedian@

    1398/03/27 ساعت 17:44

    منصور عظیمی چند سالی هست که به‌جز #دلالی ‌فوتبال، خرید نان تازه برای صبحانه، بردن لباس به خشکشویی و سایر امور منزل یک مربی سرشناس را انجام می‌دهد. #کمیته‌اخلاق فدراسیون فوتبال بدون اینکه نامی از این مربی ببرد، به #سپاهان و #تراکتور تذکر داد. https://www.mizanonline.com/fa/news/۵۲۶۱۳۸/