• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/27 ساعت 21:47

    رحیل مرسی. دلم برای مرسی و فرصت تاریخی که برای مردم مصر از دست رفت سوخت …