• پوریا عالمی   pouriaalami@

    1398/03/27 ساعت 01:37

    سوفیا! تو شانس آوردی. اینجا خاورمیانه است و زن تکان بخورد، مرد تکانش می‌دهد. اینجا خاورمیانه است و مسائل عشقی را با اسلحه حل می‌کنند. اینجا خاورمیانه است و تو خوش‌شانس بوده‌ای که هنوز زنده‌ای و بدشانس هستی که در کل، زنی. #زن :( #شیراز #شهردار #قتل