• پژوهشگران در حال توسعه ابزاری هستند که امکان اتصال مستقیم بدن انسان به #اینترنت و ابزارهای دیجیتالی را فراهم می‌کند. متن کامل خبر: https://bit.ly/۲Rhn۷q۵