• ابراهیم علیزاده   ebializade@

    1398/03/26 ساعت 09:03

    شاخصی که #خودروسازان به بهانه آن دست به افزایش قیمت تا حتی دو برابر قیمتها زدند بالاخره توسط مرکز آمار ایران منتشر شد؛ #تورم تنها ۳۲٪ در تولید #خودرو طی سال ۹۷. آن وقت افزایش قیمتها چقدر نزدیک به این تورم تحمیلی به آنها بوده است!؟