• میرا قربانی فر   miraghorbanifar@

    1398/03/26 ساعت 15:09

    شهر فقط آهن وسنگ وسیمان نیست. شهر فقط اتوبان و تونل ومترو نیست. شهر یعنی آدم‌ها و زیست متفاوتشان.شهر یعنی همه آن چه شب‌ها زیرپوستش در جریان است. شهر مجموعه‌ای است از آدم هایی که حرف دارند و درد دارند و شب هایی دارد که نفس می‌کشد. شهرملک مطلق هیچکس نیست؛چه #قالیباف باشد چه #هاشمی.