• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/03/26 ساعت 10:28

    «درخواست بانک‌های خارجی برای پیوستن به جایگزین روسی #سوئیفت» رئیس بانک مرکزی روسیه: بانک‌های چندین کشور قصد دارند در شبکه انتقال پولی که روسیه ساخته و بعنوان جایگزین سیستم سوئیفت عمل می‌کند، شرکت کنند؛ این جایگزین روسی همان استانداردهای سوئیفت را دارد https://tn.ai/۲۰۳۳۰۸۶