• احسان محمدی   ehsanm92@

    1398/03/25 ساعت 09:34

    همین #سعید_معروف که جماعتی چنان برای عکس و امضا گرفتن به او حمله کرده‌اند که گفته می‌شود مصدوم شده، همان سعید معروف است که نرفت رژه افتتاحیه #المپیک_ریو و تکه پاره‌اش کردیم.
    امان از افراط و تفریط.