• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

    1398/03/25 ساعت 10:49

    افشای کودک آزاری سازمان یافته در کلیسای لهستان

    انتشار مستندی از آزار جنسی کودکان لهستانی در کلیسای کاتولیک و ادامه اعتراضات مردمی، به اعزام فرستاده ویژه واتیکان به این کشور منتهی شد.
    #Poland