• روزنامه صمت   smtnewspaper@

  1398/03/25 ساعت 15:37

  مدیرکل بنادر و دریانوردی #هرمزگان:
  #نفتکش‌های حادثه دیده از #آب‌های تحت نظارت ایران خارج شدند
  هیچ گونه آلودگی دریایی مشاهده نشده است
  ۲۳ دریانورد خارجی حاضر در بندرعباس در مرحله طی شدن تشریفات بازگشت به کشورشان هستند

  /ایسنا