• سعید شریعتی   saeedshariati@

    1398/03/25 ساعت 15:12

    مهندس با همان صداقت مثال زدنی‌اش گفت: درست است بنا نداشتیم فراخوان بدهیم، اما دوستان آمدند و گفتند میلیون‌ها نفر معترض در خیابان‌ هستند، من هم گفتم پس من نمی‌‌توانم از مردم جدا باشم. رفتم در میان مردم که اگر خواستند تعرضی به معترضان کنند خود من هم در میان مردم باشم. #روزهای_سبز