• علی اصلان شهلا   alishahla13@

    1398/03/24 ساعت 12:35

    نظام اداری ایران و جنجال آفرینی قبلی درباره گزارش شبکه ملی اطلاعات سبب میشه ارتباط بین سازمان فناوری اطلاعات (با مدیرجوانش) و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دوسازمان متولی توسعه فضای مجازی، با هزاران صفحه کاغذ برقرار بشه. حالا کی با چقدر بودجه اینا رو میخونه؟ #آینده_روشن؟