• میثم زرگرپور   MZargarpour@

  1398/03/24 ساعت 10:00

  در فرهنگ استارتاپی همه به دنبال «رشد مقیاس‌پذیر» هستند. در این رابطه لازم است تکلیف خود را با دو موضوع مشخص کنید:

  ۱. تعریف مقیاس‌پذیری در صنعت شما چیست و چه رشدی را مقیاس‌پذیر می‌دانید؟

  ۲. رشد عادی اما کم دردسر را ترجیح می‌دهید یا رشد مقیاس‌پذیر و پر ریسک را؟

  #رشد
  #۱۰صبح