• میثم زرگرپور   MZargarpour@

    1398/03/24 ساعت 10:00

    در فرهنگ استارتاپی همه به دنبال «رشد مقیاس‌پذیر» هستند. در این رابطه لازم است تکلیف خود را با دو موضوع مشخص کنید: ۱. تعریف مقیاس‌پذیری در صنعت شما چیست و چه رشدی را مقیاس‌پذیر می‌دانید؟ ۲. رشد عادی اما کم دردسر را ترجیح می‌دهید یا رشد مقیاس‌پذیر و پر ریسک را؟ #رشد #۱۰صبح