• ربابه ساریجالو   R_Sarijaloo@

    1398/03/24 ساعت 01:47

    وقتی نوازش تو شبیخون زندگیست هر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود از من بعید بود ولی عاشقت شدم از تو بعید نیست، جهان عاشقت شود #افشین_یدالهی چقدر این صدا، این لحن، پر از آرامشه و چقدر همه نیاز داریم به این آرامشی که این‌روزها گمش کردیم