• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

    1398/03/23 ساعت 23:14

    أفاضل الناس أغراض لذا الزمن یخلو من الهم أخلاهم من الفطن #ابوالطیب_المتنبی مردان بزرگ، آماج تیرهای بلای زمانه‌اند و حال آن‌که مردانی که از هوش و ذکاوت بی ‌بهره‌اند، غم و اندوهی ندارند.(غم و اندوه انسانها در خور همت آنهاست) کتاب شرح گزیدهٔ دیوان #متنبی