• عباس سلیمی نمین   A_SalimiNamin@

    1398/03/23 ساعت 10:24

    #ژاپن برای برداشت گام‌های بلندی سیاسی خود در آینده نیاز به ارتباط با ایران و تقویت این ارتباط دارد.کسی که سفر چندروزه به تهران دارد و درخواست ملاقات با #رهبری را می‌دهد می‌خواهد پیوندهای خودش با ایران را تقویت کند.