• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/23 ساعت 01:14

    به سختی در مقابل دیدن مینی سریال #چرنوبیل مقاومت کردم. همچنان ترجیح می‌دهم روایت‌ها و قصه‌ها را بخوانم تا ببینم …