• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/03/23 ساعت 12:19

    حسام نواب صفوی که وکالت حادثه دیدگان واژگونی اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات را برعهده دارد، اعلام کرد که نخستین جلسه دادگاه شنبه ۲۵ خرداد برگزار می‌شود.

    دوستان رسانه‌ای ازتون توقع پوشش خبری دقیق داریم! :)