• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/23 ساعت 01:18

    وزیر جهاد کشاورزی: خسارت سیل فقط به استان‌های گلستان و مازندران پرداخت شده و ریالی بابت خسارت به سایر استان‌ها هنوز پرداخت نشده است. اما قرار است که در جلسه یکشنبه هیئت دولت در این خصوص تصمیم‌گیری شود + چرا؟ #پساسیل