• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1398/03/23 ساعت 00:00

    سخنان امشب اردوغان به معنای خروج پرونده S-۴۰۰ #ترکیه از کنترل آمریکاست او گفت قرارداد خرید امضا شده و این سامانه موشکی به زودی وارد ترکیه خواهد شد فصل تازه‌ای از بحران میان آمریکا و شریک استراتژیکش در منطقه #ناتو