• حامد هادیان   hhadyan@

    1398/03/23 ساعت 01:25

    امروز تو کلانتری، افسر تجسس به سارق می‌گفت دوره جوجه کباب کردن گذشته خودت با گفتگو اعتراف کن …